Jak należy odbierać towar zamówiony na odległość?
1. Przy odbiorze paczki od kuriera upewnij się, że na paczce nie ma żadnych uszkodzeń transportowych!
  • przed podpisaniem odbioru paczki bardzo dokładnie sprawdź, czy nie nosi ona żadnych śladów uszkodzenia mechanicznego (obtłuczone, rozdarte pudełko; zerwana taśma, wgnieciony karton itp.)
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do powyższych – należy odmówić przyjęcia paczki i poinformować nasz Dział Obsługi Klienta.
2. Po podpisaniu protokołu odbioru:
  • sprawdź paczkę w obecności kuriera. To jest Twoim prawem a obowiązkiem kuriera. Taką procedurę należy zawsze stosować w przypadku towarów wielkogabarytowych, są one bowiem najbardziej narażone na zarysowania i wgniecenia w transporcie.
3. Jeśli odebrałeś paczkę (tzw. "zgodne przyjęcie paczki") i po odjeździe kuriera stwierdziłeś/łaś uszkodzenie fizyczne towaru lub brak któregoś z elementów zamówienia, którego nie dało się stwierdzić przy wydaniu towaru przez kuriera- postępuj wedle tej instrukcji poniżej:

Co zrobić w przypadku, gdy towar dostarczony za pośrednictwem kuriera będzie niekompletny lub niezgodny z zamówieniem?
Pamiętaj, aby w  obecności kuriera rozpakować paczkę i sprawdzić jej zawartość.
W przypadku stwierdzenia braku towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, spisz w obecności kuriera protokół szkody a następnie zgłoś reklamacje poprzez system zgłoszeń dostępny po zalogowaniu na stronie www.lampartwheels.com w "Moje konto".
W przypadku stwierdzenia braku/niezgodności towaru po oddaleniu się kuriera, możesz niezwłocznie zgłosić ten fakt do firmie kurierskiej (do 7 dni od daty otrzymania przesyłki). Pamiętaj również o zgłoszeniu zaistniałej sytuacji nam.